Home » GÜNÜN İÇİNDEN » Sincan’dan 8 Mart Mesajı

Sincan’dan 8 Mart Mesajı

”Modern kötülüklerin yanı sıra, dünün mirası olan bir sürü kötülüklerin;çok eski üretim biçimlerinin alttan alta hala sürüp gitmelerinden doğan ve bunların kaçınılmaz olarak beraberinde getirdikleri çağdışı toplumsal ve siyasal ilişkilerin altında eziliyoruz.Yalnızca yaşayanlardan değil, ölülerden de acı çekiyoruz.” (Marx, Kapital, Almanca 1. baskıya önsözden)

Çağdışı toplumsal ilişkilerin de, modern kötülüklerin de acısını en çok emekçi kadınlar çekiyorlar. Kökleri binlerce yıl öncesine uzanan erkek egemen sınıflı toplumsal yapı ve geleneklerin ağırlığı, modern biçimlerle halkalanarak emekçi kadınların omuzlarına biniyor. Öğretilmiş kadınlık rollerine kapitalist sistemde ucuz işçilik ve cinsel meta da ekleniyor.
Ezilenlerin de ezileni olan emekçi kadınların erkek karşısında sürekli ikincileşmeye, ayrımcılığa, alınıp satılmaya ucuz emek olmaya karşı seslerini yükseltmeleri bütün statükoları sarsıyor bugün.
Her devrimin karşı devrimi doğurarak ilerlemesi gibi kadınların özgürlük çığlıkları da toplumsal konumunu (ezen,egemen cins) kaybetmekten korkan erkeğin şiddetini arttırıyor. Hemen hergün biryerlerden kadın cinayetleri, tecavüz, dayak haberleri geliyor. Her ne kadar erkek ve devlet şiddetiyle, özel mülkiyet dünyasının karekteristikleriyle bastırılmaya çalışılsa da cin şişeden çıkmıştır.
Emekçi kadınlara dayatılan toplumsal statü sürdürülemez bir noktadır. İşte bu yüzden neoliberal burjuva demokratik düzenlemelerle, burjuva sivil toplum etkinlikleriyle, kurumlaşmalarıyla, muhafazakar çağrılarla ”kadın sorununu” sistem içinde tutmaya, sürdürülebilir kılmaya çalışıyorlar. Neoliberal muhafazakar düzenlemelerle kadını bir yandan ucuz işgücü doğurganlığı rolüne hapsetmek, olmadı özgürlük kırıntılarına razı etmek çabasındalar.
Toplumsal özgürlük ve demokrasi bilincinin yükseldiği koşullarda emekçi kadınları eve hapsetmek de, kırıntılarla yetinmelerini sağlamak da artık mümkün değil.
İşçi sınıfı gibi emekçi kadınların da baskı ve sömüreye karşı mücadeleleri bugün ki sınıfsal-toplumsal sömürü düzeninin yıkılmasıyla ancak kazanılacak. Toplumsal yaşamın her alanında eşitlik ve özgürlük verili kapitalist sistemin yıkılıp sosyalist sistemin kurulma süreciyle gerçekleşmeye başlayacak, komünist sisteme yürüyüş içerisinde de tüm baskı ve sömürü biçimleri sönümlenecektir.
Tüm çabamızı bu amacımıza ulaşmak için harcayacağız. Emekçi kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyorum.

SİNCAN F TİPİ HAPİSHANESİ
ERCAN AKPINAR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*