Home » GÜNÜN İÇİNDEN » “İşçiler Ölüyor Sermaye Büyüyor!”

“İşçiler Ölüyor Sermaye Büyüyor!”

Taşeron işçilerin örgütlenmesi çalışması yürüten DİSK’e bağlı Limter-İş, Dev Sağlık-İş ve Enerji-Sen’in çağrısıyla, Kozlu’da hayatını kaybeden maden işçileriyle ilgili bir basın açıklaması saat 12.30’da Unkapanı Bölge Çalışma Müdürlüğü önünde gerçekleştirildi. Eyleme İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi bileşenleri de katıldı. Basın açıklamasında Devrimci Proletarya, Kaldıraç, Mücadele Birliği temsilcilerinin yanı sıra İnşaat İşçilerinin Derneği ve Çapa Taşeron İşçileri Derneği gibi taşeron örgütlenmesi yapan inisiyatifler de yer aldı. Eylemde taşeron çalışmaya karşı vurgu öne çıktı.

“Taşeron çalışma ölüm demektir”, “Kaza kader değil iş cinayeti”, “İnsanca çalışmak insanca yaşamak istiyoruz”, “Sermaye büyüyor işçiler ölüyor”, “Katil AKP katil sermaye” sloganlarının atıldığı eylemde basın açıklamasını Dev Sağlık-İş Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu okudu.

“Taşeron Çalıştırma Varsa İşçilerin Sağlığı da Güvenliği de Yok Demektir!” denilen açıklamada şu vurgulara yer verildi:

“Zonguldak Kozlu’da taşeron olarak faaliyeti yürüten Star Madencilik bünyesinde çalışan işçiler bile bile ölüme gönderildi. Olay yerinde inceleme yapan TMMOB Maden Mühendisleri Odası, kömür madenlerinde galeri açmak için gerçekleştirilen sondaj çalışması sonrası içeride biriken gazın tamamı boşalıncaya kadar beklenilmesi gerekirken, Star Madencilik işletmesinde buna uyulmamasını gündeme taşıdı. Çalışma saatlerinde yaşanacak kayba tahammül edemeyen, kar hırsını işçilerin can güvenliğine tercih eden Star Madencilik, TTK’nın özelleştirmeye geçiş sürecinin bir adımı olarak madene soktuğu taşeron şirketlerden birisiydi. Star şirketinin her ne kadar adında madencilik geçse de şirket aslında işçilerin sendikalı olmasını engellemek için birçok taşeronu birçok işkolunda yaptığı gibi kendisini bir inşaat şirketi olarak gösteriyordu. Taşeron düzenin akıl dışılığının, kural tanımazlığının bedelini işçi kardeşlerimiz hayatı ile ödedi.

Zonguldak’ta taşeron düzeni yüzünden kaybettiğimiz sınıf kardeşlerimizin anısı taşeron düzenine karşı mücadelemizde bizleri daha da öfkeli ve kararlı yapacak.

İşçi kardeşlerimizin yakınlarının başı sağ olsun. Türkiye işçi sınıfının başı sağ olsun.

Maden işçisi kardeşlerimizin yasını ağlayarak değil mücadele ile tutacağız.

Taşeronu bu topraklardan sileceğiz.

DİSK / Dev Sağlık-İş
DİSK / Enerji-Sen
DİSK / Limter-İş

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*