Home » DÜNYA » Covid-19 Krizine Son Vermek ve Yeni bir Dünya Yaratmak için bir Genel Greve Doğru: Bir Eylem Çağrısı (DP çevirisi)

Covid-19 Krizine Son Vermek ve Yeni bir Dünya Yaratmak için bir Genel Greve Doğru: Bir Eylem Çağrısı (DP çevirisi)

Aşağıda ABD’de yapılmakta olan Genel Grev çağrı ve organizasyon inisiyatiflerine dair, Marksist eğilimli bir platformda yayınlanan, bir yazının çevirisine yer veriyoruz. Tartışmalı yanları olsa da, bu yöndeki yaklaşım ve inisiyatiflere ilişkin bir ilk fikir verecektir. – Devrimci Proletarya’nın notu

Covid-19 Krizine Son Vermek ve Yeni bir Dünya Yaratmak için bir Genel Greve Doğru

Bir Eylem Çağrısı

Covid-19 pandemisi gözlerimizin önünde dünyayı değiştiriyor. 3 aydan daha kısa bir sürede, kapitalist sistemin grotesk doğasını milyonlara gösterdi, dünya ekonomisini durma noktasına getirdi, ve küçük gezegenimizin hakikaten nasıl iç-bağlantılı hale geldiğini kanıtladı.

Bu kriz kendi başına yeterince kötü olduğu halde, Beyaz Saray, Kongre ve çoğu eyalet devleti ve yerel hükümetler tarafından daha beter hale getirildi. Başkan Trump devletin istihbarat servisinin koronavirüs potansiyel tehdidine dair raporlarına bile kulak asmamakla kalmadı, aylar boyunca ciddiyetini küçümsedi, ve ABD hükümetinin bu krizle başaçıkmak için geniş kaynaklarını harekete geçirmeyi reddetti. Bilimi ve kanıtlanmış tıbbi öğütleri reddetmeye devam ediyor, ve şimdi de sosyal mesafe düzenlemelerine son vermeye ve Nisan başlarında herkesi işe dönmeye çağıyor. İki partili Kongre, tarihteki en büyük şirket kurtarma paketini geçirdi, ama çoğu çalışan insana bir aylık kira ve erzak ihtiyaçlarını bile karşılayamayacak bir seferlik bir ödemeden fazlasını içermiyor. Mississipi, Florida ve Georgia Valileri eyaletleri kapatmayı reddettiler ve sadece evde-kal emirleri vermekle yetindiler. Federal Reserve (Merkez Bankası-bn) Wall Street’i korumak için yapabileceği herşeyi yaptı, ama milyonlarca insanın gerçek-zamanlı ihtiyaçlarını tamamen gözardı etti. Eğer Trump ve hükümetteki politik ittifakları, Wall Street ve şirketler, pandemi kontrol altına alınmadan büyük sayıda işçiyi işe geri göndermeyi başarırlarsa, bu ABD’de tam bir faciaya yol açacak. Buna izin veremeyiz.

Bu yalnızca buzdağının görünen yüzü. Felaket kapitalizmi ve beyaz üstünlükçülüğü birlikte çalışıyorlar. Trump’ın neo-faşist sağ ittifakı, finans kapital, fosil yakıt endüstrisi ve dinci sağ, bu krizi iklim değişikliğini hızlandırmak, toplumu yeniden şekillendirmek ve jeo-politik düzeni yeniden tanımlamak için, istismar ediyorlar. Bu pandeminin ortasında, kritik çevresel koruma standartlarını sildiler (zaten düşük olan hava kalitesi ölçütünü düşürerek, Eric Garner’in katledilmesiyle doğan Black Lives Matter sloganı “Nefes alamıyorum” diye milyonların hava için mücadelesini alaya alıyorlar). Trump işçileri ve tüketicileri korumaya dönük sayısız sağlık ve güvenlik standartını kaldırdı, sendikaları ve işçi sınıfı örgütlerini yok saydı. Tarımda genetik olarak modifiye edilmiş bitkileri serbest bıraktı, göçmenleri tutuklama ve sınırdışı etme operasyonlarını genişletti, federal tutuklulara yeterli tıbbi bakım sağlamayı reddetti. İran ve Venezuella’yı milyonlarca yoksul ve işçi sınıfı insanı için kritik hayat kurtarıcı kaynaklardan menederek vahşi ambargolar koydu, Venezuela’nın Covid-19 pandemisi için İMF’den borç almak istemini bile bloke etti. Şu anda ABD’de pandemi krizine federal yanıt, tıp uzmanları ve ön-cephedeki işçiler yerine, finans bakanları ve şirketler tarafından yürütülüyor, ve bu organize bir federal yanıtın potansiyel gücünü ortadan kaldırıyor. Tüm bunlar, Beyaz Sarayın insanlığa karı hergünkü suçlarının yalnızca bazı örneklerini ortaya koyuyor.

Biz Soldakiler ve örgütlü işçi sınıfı ile sağdaki güçler arasındaki güç asimetrisine karşın, bu duruma müdahale etmek için yapabileceğimiz herşeyi yapmalıyız. Bu pandeminin alabileceği en korkunç ölümcül versiyonunun gerçeğe dönmesini engellemeliyiz ve bu pandeminin ortaya çıkmasına yol açan toplum tarzına bir daha asla dönmeyeceğimizden emin olmalıyız. Bir yeni, adil, eşitlikçi ve ekolojik yeniden üretim (regenerative) ekonomisi yaratabilmek için her şeyi yapmalıyız.

Öyleyse soru şudur: Nasıl?

The question is: how?

İşlerin eski “normal”e geri dönemeyeceğine ve dönmeyeceğine dair net bir mesaj vermeliyiz. Bunun için, kolektif iş ve alışveriş durdurma çağrıları yaparak, net ve anlaşılır talepler merkezinde örgütlenecek bir genel greve ihtiyacımız var. Tahrip olmuş ve eşitsiz toplumumuzu değiştirecek, ve kendimiz tarafından ve kendimiz için – işçi sınıfı, yoksullar, ezilen çoğunluk-  yeni bir toplum kurmak için mücadele talepleri belirlemeliyiz.

Bir genel grev sadece online kampanyalarla, veya sadece niyet ifadeleriyle ve hatta sadece bir genel greve olan büyük ihtiyaçla örgütlenemez. Bir genel grev sadece talep listeleriyle, bu talepler zorunlu olsa bile, örgütlenemez. 

Yalnızca tam da bugün gerçekleşmekle kalmayacak, aynı zamanda etkili olacak bir genel grev için, kısa erimli ve uzun erimli amaçlar çerçevesinde örgütlenecek geniş bir birleşik cephe geliştirmeye ihtiyacımız var. Her türlü sendika ve örgütlü emek arasında bağlar kurmaya, ve çalışma yerlerimizden, yaşam alanlarımızdan, hatta ibadet yerlerimizden, serbest zaman geçirdiğimiz yerlerden başlayarak diğer yoksul ve işçi sınıfı kesimlerine ulaşmaya başlamamız gerekiyor.

Bir genel grev, bunun için kaynak yaratmayı da gerektirir. Bunu sermayeden tabii ki bekleyemeyiz, her adımda bize saldıracak ve bastırmaya çalışacaktır. Bu yüzden, kolektif kaynaklara çağrıda bulunmalı ve buna dayanmalıyız. Bu kendi bireysel satınalma gücümüzü de içerir, ama aynı zamanda sendikalarımızın, kitle örgütlerimizin, yardımların kolektif kaynaklarının harekete geçirilmesini de içerir. Öncephedeki sağlık mücadelesinde, ve tedarik zinciri mücadelesinde olan işçilere yardım sağlayabilmeliyiz. Bu ihtiyaç olan yere özverili yardım sağlamak kadar, grevdeki işçilerin evlerini, sağlık sigortalarını kaybetmemeleri için grev fonları oluşturmak anlamına gelir.

Her türlü grev örgütleme deneyimi olanlar – hem gençler hem de eskiler- bu momentte  birlikte harekete geçmeli ve aynı yerde bulundukları örgütlü işçi grupları ile temasa geçerek birleşik cephe tarafından kullanılacak genel iç görü ve stratejileri sunmalıdır. Ve bu iç görü ve stratejiler, grev çabalarını besleyecek bir açık enformasyon kampanyasını geliştirmekle kalmamalı, aynı zamanda örgütlü oluşumların dışındaki destekçilerin de geniş bir stratejiler çeşitlemesiyle, kendilerini yalıtılmış hissetmeden, kitle eylemleri başlatmasını sağlayabilmeli. 

Biz bölündüğümüzde, korktuğumuzda, ve/veya sadece yalıtılmış kendi küçük savaşımlarımızla sınırlandığımızda, kapitalistler ve toprak sahipleri kazanır. Bizim yeterli bir kısmımızın geri düşmesi bile onların kendi yollarını bulmasına yeter. Eğer ülke düzeyinde ve enternasyonal düzeyde koordine olursak, organize ağlar ve altyapıyla yüzyıldır biriktirdiğimiz deneyimi örgütçüler arasında geliştirebilirsek, şansımız artacaktır. Küresel dikkati çektiğimizde de şansımız artacaktır.

Toprağı, mülkü, şirketleri ellerinde tutanlar senin Covid-19 krizinin kısa zamanda biteceğine ve herkesin işine basitçe geri döneceğine, inanmanı istiyorlar. Senin işlerin birkaç ay, hatta hafta içinde “normal”e döneceğine inanmanı istiyorlar. Tam da şimdi, yoksullar ve işçi sınıfının, egemen sınıfa geri dönülecek bir “normal”in olmadığını ve bu pandemiyi yaratan sosyal ve ekonomik koşullara dönmek istemediğimizi bildirme şansı var.

Yalnızca bir genel grev çağrısı için hareket etmediğimizin farkında olmalıyız. Ülke ve dünya çapındaki işçiler sorunları kendiliğinden kendi ellerine almaya çalışıyorlar. Otomotiv işçileri, tavuk fabrikası işçileri, hemşireler, kamyon sürücüleri, hal/gıda deposu işçileri, ve çok daha fazlası bağımsız eylemlere girişiyorlar. Kira grevleri çağrıları yayılıyor, yoksul ve evsiz işçiler yüzlerce boş evi kendi ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşamları için sosyal mesafeyi sağlayabilmek için işgal ediyorlar. Süreç gelişiyor ve biz bu momenti hızla inşa edebilmeliyiz.

Bu Kriz Herşeyi Değiştiriyor

Şimdi kontrolü ele almak için bir şansımız var, herkesin kendi yaşamı için endişe etmeden tam özerkliğe sahip olduğu bir toplum için kavga etmeye hazırız.

Aşağıda şu anda mücadele edilmesinin temel olduğunu düşündüğümüz birincil taleplerin bir çerçevesini ve listesini sunuyoruz.

GENEL GREV! ÇALIŞMAYACAĞIZ, ALIŞVERİŞ YAPMAYACAĞIZ: 1 MAYIS, CUMA

Karlardan önce Halk: Hükümete ve Wall Street’e önceliğin karları değil yaşamları korumak olduğunu gösterin. Bu Pandemi altında çalışmaya geri dönmek kolektif sağlık ve güvenliğize tehdittir.

Yalnızca Günü Kurtarma ve Reforma Değil, Sistemin Değişmesine İhtiyacımız Var. Kapitalist Sistem bu Krizi Çözemez.

Taleplerimiz:

 • Hastanelerdeki, tedarik zincirlerindeki ve çiftlik ve tarlalardaki tüm işçilerin korunması; hepsine koruyucu ekipman ve dezenfektan malzemesinin sağlanması.
 • Asyalı ve diğer dışlanan toplulukların, evsizlerin, göçmenlerin ve sığınmacıların bu kriz sürecinde ayrımcılık ve saldırıdan korunması.
 • Üretim tarzının demokratize edilmesi, şirketlerin ve işyerlerinin ihtiyacımız olan şeyleri üretmesi ve eşit olarak dağıtması.
 • Evrensel sağlık hizmetinin derhal kurumlaştırılması.
 • Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar temelinde evrensel temel hizmetlerin derhal kurumlaştırılması (eğitim, çocuk bakımı, yaşlı bakımı, su, elektrik, internet, vd)
 • Evrensel temel gelirin kurumlaştırılması.
 • Finans, kredi ve sigorta endüstrilerinin demokratize edilmesi- Halkın korunması, şirketlerin ve Wall Street’in değil.
 • Ekonominin dekarbonize edilmesi (fosil yakıtlarından arındırılması-bn); Yeni Yeşil Sözleşmenin adil bir geçiş için kurumlaştırılması, fosil yakıtlara ve kaynak-çıkarım endüstrilerine son verilmesi.
 • Barınma bir insan hakkıdır, konutun meta olmaktan çıkarılması, tüm konut stoğunun ihtiyacı olanlara derhal açılması.
 • Tüm topluluklar için temiz içme suyunun temin edilmesi, suyun meta olmaktan çıkarılması.
 • Borçlarımızın silinmesi
 • Hapishanelerin kapatılması, tutsakların bırakılması.
 • Toplama (göçmen-bn) kamplarının kapatılması, ailerin yeniden birleşebilmesi, gözaltı ve sınırdışılara son verilmesi.
 • Tüm denizaşırı askeri üslerin kapatılması, askeri ve istihbarat bütçelerinin kesilmesi ve bu fonların sağlık hizmetlerine, sosyal hizmetlere, temel evrensel gelire ve kamu altyapısını ve ekonomiyi yeşillendirmeye aktarılması.

Bu çağrıya katılan herkesi, sistemi kapatmak için militan eylem çağrısı ve faaliyetinde bize katılmaya çağırıyoruz. Sizden yapmanızı istediklerimiz şunlardır:

 • Bu çağrıya ve talepler listesine katılıp katılmadığınızı bize bildirin, eklemek istediklerinizi ekleyin.
 • Bu çağrıyı organize etme ve geliştirmede bir koordinasyon platformuna (coordinating body) katılmak istiyorsanız, bize bildirin. Koordinasyon platformu birleşik cephenin tabanını oluşturmak, topluluğun parçaları arasında koordinasyonu kolaylaştıracak, eylem çağrılarını kolaylaştıracaktır.

 ( GenStrike2020@protonmail.com.)

Son olarak, bu inisiyatif, kira grevi, bir halk eylemi için daha önce yayınlanmış çağrılara muhalefet etmeyecektir. Biz birleşebilecek herkesi birleştirmeyi umuyoruz, cepheyi oluşturacak çeşitli güçlerin bağımsız inisiyatifine de saygılıyız. Sistem ve güçlerine karşı durduraksız ve esnemesiz bir baskı uygulamalıyız. Bunu, bu krizi sonlandırmak ve ardından yeni bir dünya yaratma hedefiyle, maksimum birlikle yapalım.

Yazının orijinali: spectrejournal. com

3 Nisan 2020

Çeviri: Devrimci Proletarya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*