Home » İŞÇİ SINIFI (page 5)

İŞÇİ SINIFI

Sağlık emekçileri, son 3 aydaki 3. grevlerine hazırlanıyor

Sağlık emekçileri son 3 aydaki üçüncü grevine, sağlık emekçilerine karşı şiddet vakalarının giderek yoğunlaştığı, hemen her gün darp edilen hekim ve hemşire vakalarının yaşandığı bir süreçte hazırlanıyor. TTB’nin eylem takvimi, 14-15 Mart’ta 2 günlük grevi, 17 Mart’ta “Başka bir Sağlık Sistemi: Neden, Nasıl?” başlıklı Ulusal Halk Sağlığı Sempozyumunu, 19-20 Mart’ta tüm illerde Büyük Beyaz Mitingleri kapsıyor. Türk Tabibler Birliği ve ...

Read More »

Gemi Söküm işçilerinin fiili grev deneyimi

“Tersaneler cehennem, işçiler köle olmayacak”, https://kizilbayrak63.net/, 1 Mart 2022 Direnişler arasında, yaklaşık 1500 işçinin katıldığı ve bir havza direnişi niteliği arz eden Gemi Söküm işçilerinin fiili grevi belli açılardan özgün bir yerde durmaktadır. Hiçbir ön hazırlığa ve buna dayalı bir örgütlülüğe dayanmadığı halde, 22 ayrı firmanın işçilerini bir araya getiren, daha önce bu tür bir eylem deneyimi olmadığı halde 11 ...

Read More »

Patronların gözünden işçi katliamı: “Yumurtlayan tavuk getirisi”…

Sakarya’da “Hendek Davası” olarak bilinen, Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası’nda 3 Temmuz 2020’de 7 işçinin ölümü 128 işçinin yaralanmasına yol açan işçi katliamının karar duruşması yapıldı. Kaçak barut üretildiği tespit edilen aynı fabrikada yaşanan patlamalarda daha önce de 2 işçinin ölmüştü. Hiçbir sağlık ve güvenlik önlemi olmayan fabrika daha önce 7 kez kapatılmış ancak her seferinde hiçbir değişiklik olmadan yeniden açılmış, ...

Read More »

Burjuva muhalefet partilerinin gayrı-siyasi “siyasal platformu” üzerine…

Burjuva 6 muhalefet partisinin, “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni”, işçi sınıfına ne vaad ediyor? Soruyu daha somut ve güncel olarak soralım: Türkiye’de Ocak-Şubat aylarında 100’e yakın işçi grev ve direnişinin yaşandığını, bir çok grev ve direnişin de devam ettiği, bir süreçte, 6 burjuva muhalefet partisinin “seçim platformu” işçilere, emeğe dönük ne söylüyor? Gerçek şu ki, 6 burjuva muhalefet partisinin 46 ...

Read More »

Meşru, fiili, dinamik örgütlenme ve mücadele hattı

İşçi komiteleri, işçi meclisleri, işçi kurullarıİşçi komiteleri, işçi meclisleri, öncü işçi kurulları, birleşik direniş platformları, sınıf dayanışması komiteleri işçi sınıfı hareketinin güç toplamasında, bir iç örüntü, itilim ve kararlılık kazanmasında temel önemdedir. Bunlarsız bir sendika da sınıf dinamizmi ve özneleşmesi olmayan ölü bir sendikadır. Sendika bürokrasisinden bağımsız bir öncü işçi ve kitle inisiyatifi örgütlenmesini sağlayacak işçi komiteleri ve işçi meclislerinin ...

Read More »

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününün startı Farplas işçi direnişindeki işçi kadınlarla birlikte verildi

Ocak-Şubat grevleri dalgasında, başta Farplas, Migros Depo, Alpin Çorap grev ve direnişleri, Pas South direnişi ve Kadıköy Belediye işçileri protestosu olmak üzere bir dizi grev ve direnişte kadın işçiler belirgin biçimde öne çıktılar. Diğer taraftan kadın işçilerin önemli yer tuttuğu ve öne çıktığı Farplas, Migros Depo, Pas Sout işçi direnişleri, kadın hareketinin daha emekçi kadın ağırlıklı bileşenlerinin artan eylemli dayanışmasına ...

Read More »

Emperyalist kapitalist güçler savaşı ve sınıf savaşı diyalektiği üzerine notlar…

Kapitalizmin genel krizi içerisindeki her yeni kriz devresi, bir yandan dünya çapındaki grev, isyan, direniş dalgalarına yol açıyor, diğer yandan emperyalist kapitalist güçler arasındaki güç, paylaşım ve yayılmacılık çatışmalarına, bölgesel savaşlara itilim kazandırıyor. Kapitalizmin son 3 kriz devresinin her birinde bu iki özelliği birden gördük: Bir yandan grev ve direniş dalgaları, diğer yandan kapitalist güçler arasında doğrudan ve/veya vesayet savaşları. ...

Read More »

Bir mücadele programına doğru

Biz işçiler, yaşamı ve zenginlikleri üretenleriz. Ama sermaye biçiminde ve sermaye efendileri için! Bir ücret zinciriyle tutsak edildiğimiz bu sermaye düzeninde, bize düşen kabuslardır: İş cinayetleri ve fiziksel, zihinsel, psikolojik kötürümleşme, artan işsizlik ve uzayan işsizlik süreleri, düşen ücretler ve aşırı hayat pahalılığı, aşırı yoğun ve uzun çalışma saatleri, artan idari baskı ve yasaklar, güvencesizlik, ödeyemez hale geldiğimiz fahiş faturalar, ...

Read More »

Grev dalgası neden işçi sınıfının orta kademelerinde yoğunlaşıyor: Bir açıklama denemesi

Türkiye’de Ocak-Şubat 2022 grevlerinin çok büyük bölümü, işçi sınıfının orta kademeleri tarafından gerçekleştirildi. İşçi sınıfının “orta kademeleri”ni, kabaca, yarı ya da az vasıflı, genellikle lise/meslek lisesi mezunu, asgari ücretin bir iki tık üzerinde alan (5 bin-7 bin lira arası) ya da daha önce görece daha yüksek ücret alıyor olsa bile son dönemde ücretlerinde bu düzeye veya asgari ücrete doğru daha ...

Read More »

Görevden alınan Kadıköy Belediyesi işçi temsilcisiyle söyleşi

Söyleşi: Kadın Dayanışması Belediye işçileri olarak, yüzde 115 enflasyon karşısında mevcut yüzde 8 zamma itiraz ederek ek protokol talebinde bulunuyorsunuz. Sendika yönetimi bu talebinizi nasıl karşıladı/karşılıyor? Ek protokol üç aydır gündemdeydi. İtirazla karşılaşmadık ama “Başkanla görüşmeyi bekleyelim”, sonra “Başkan SODEMSEN’le görüşecekmiş, bir hafta da onu bekleyelim” diye diye aylarca vakit kaybettik. Ek protokolün ne olduğunu anlatan bir bildiri basıp dağıtmak ...

Read More »