Home » İŞÇİ SINIFI (page 5)

İŞÇİ SINIFI

Yalnız emperyalist güç ve paylaşım savaşlarında değil sınıf savaşlarında yeni dönem

Modern Revizyonizmin dağılmasının ardından Atlantik İttifakı’nın ve NATO’nun yeni misyon ve strateji belirlemesinde Atlas Okyanusu’nun iki yakasında farklı beklenti ve eğilimler başgöstermeye başlamıştı. Sovyetlerin dağılması “ortak düşman” tutkalını kaldırınca, emperyalist kapitalist ittifak güçlerini bir arada tutan çekim etkisi özel çıkarların belirginleşmesiyle zayıfladı. Fransa ve Almanya’nın farklı çıkış ve arayışları nedeniyle, ABD’nin küresel emperyalist kapitalist hegemonyasının temel taşlarından biri olan NATO’nun ...

Read More »

İstanbul 1 Mayıs Platformunun çağrısı

Read More »

Emperyalist kapitalist savaş, işçi sınıfına karşı savaştır

Rusya’nın tarihsel-siyasal bir derinlik içinde jeopolitik güvenlik kaygılarının merkezinde Ukrayna’nın özel bir coğrafi-siyasi-iktisadi alan oluşturduğu biliniyor. Rusya Ukrayna’yı kendi toprağı ve Ukraynalıları da “Rus” olarak görüyor. Putin’in açıklamalarında Ukraynayı “anavatanın parçası” olarak gördüğünü söylüyor. Hem Çarlık Rusyası hem de 1. ve 2. Emperyalist dünya savaşları dönemlerinde Rusya ve Sovyetler Birliğine karşı Ukrayna’nın Batılı emperyalist güçlerin saldırı coğrafyası olarak öne çıkmasının ...

Read More »

Antep fiili grevler raporu

BirTek-Sen Sendikası, Antep’te 2 Şubat-9 Mart 2022 arasında gerçekleşen, yaklaşık 13 bin işçinin katıldığı fiili grevler üzerine kısa bir rapor yayınladı. Raporda, fiili greve çıkan fabrikalarda yaşananların kısa dökümü ve sonuçları, yerel basının, devlet güçlerinin, patronların grevlere karşı tutumları, işçilerin grevlerdeki durumu, grevlerin bundan sonraki süreçlere etkileri üzerine kısa bölümler yer alıyor. 35 grevin her birine ilişkin notlar bölümü: DİRENİŞ ...

Read More »

DİSK: “İşyeri işyeri mücadele” derken…?

DİSK Ege Bölge Temsilciliğinin İzmir’de yaptığı “Emeğimizi, Haklarımızı, Geleceğimizi Ezdirmeyeceğiz” mitinginde konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Ülke çapında meydan meydan, sokak sokak, işyeri işyeri mücadele edeceğiz. (…) Tüm maaş ve ücretler en az asgari ücret artışı oranı kadar artırılmalı, yılın daha başında enflasyon karşısında eriyen asgari ücret yeniden belirlenmelidir.” dedi. İzmir mitinginin yapıldığı 15 Mart’ta da, DİSK/Genel-İş Sendikası yöneticileri, ...

Read More »

Sermayenin grev patlaması korkusu ve yeni sahtekarlıkları

Grevler ve zam sağanağına eylemli tepkiler, önümüzdeki Nisan ayında ya da en geç Temmuz ayından itibaren daha büyük bir dalgaya dönüşecek gibi görünüyor. Burjuvazi de bunun farkında. Enflasyon böyle giderse, en geç birkaç ay sonra daha büyük bir grev dalgasıyla karşı karşıya kalacağını, hatta bunun giderek işçi sınıfı eksenli bir toplumsal patlamaya doğru evrilebileceğini gayet iyi biliyor. Ukrayna savaşının yol ...

Read More »

Hekim grevi üzerine notlar…

TTB ve Tabib Odaları tarafından organize edilen Hekim Grevi’nin ikinci günündeyiz. Bu, TTB’nin Ekim ayı sonunda başlattığı “Emek Bizim, Söz Bizim” kampanyası sürecinde 4. grev. Bu grevin, öncekilere göre belirgin olarak daha iyi örgütlenmiş, daha kitlesel, daha güçlü bir duruş sahibi ve daha etkili olduğu görülüyor. Erdoğan’ın sağlık emekçilerini yıkıcı değersizleştirme politikasına tüy diken son konuşması, en ilgisiz hekimleri bile ...

Read More »

Yeni çıktı: FİİLİ GREVLER, E-KİTAP

Yeni Çıktı: FİİLİ GREVLER İndirmek için: https://devrimciproletarya5.net/ekitap/okuma-odasi/?fbclid=IwAR1xVWETGLDJiGgDE4H1dTXaaYSyHKVg61O-nbXh4wW8ymjRr_NjDrJtIhE#fiiligrevler Kitabın Önsözünden: Kitabımızın amacı, 2022 Ocak-Şubat fiili grev dalgasının ve öne çıkan bazı çizgilerinin somut tarihselliği içinden sıcağı sıcağına incelenmesiyle, önümüzdeki sürecin yeni grevlerine hazırlık için mütavazı bir katkıda bulunabilmek. Başta grev, direniş, isyan süreçleri olmak üzere, sıcak tarihsel süreçlerin içinden akarken, o süreçlerin duygusal ve pratik olarak bir parçası olarak, aynı zamanda ...

Read More »

Grev dalgası ve 8 Mart kadın eylemleri üzerine

Burjuva-faşist devlet iktidarı, kadın hareketinin gelenekselleşen 8 Mart İstiklal Caddesi gece yürüyüşünü yine yasaklamaya çabalıyor. Aslında devlet, kadınların gece yürüyüşü eylemini yasaklayarak, polis müdahaleleriyle engelleyemeyeceğini, eylemin her koşulda yapılacağını kendisi de biliyor. Hedefi, kadınların Ocak-Şubat fiili grev dalgasında kadın işçilerin öne çıkmış olmasıyla daha bir motivasyon ve özgüven kazanan kadın eylemine katılımı olabildiğince düşürmek. Gerçekten devlet iktidarının yasak, engelleme ve ...

Read More »

Ukrayna işçi sınıfı

Kıvanç Eliaçık Ukrayna hakkında hemen her şeyi konuştuk. Yine de unutulan bir konu oldu: Ukraynalı işçi sınıfı… Potemkin Zırhlısı’na referanslar verildi ama Dzega Vertov’un “Donbass Senfonisi” gözden kaçtı. Ukraynalı işçileri anlatan film, yönetmeninin ifadesiyle “Sovyet işçisinin kahramanlık destanıdır.” Donbass madenlerinde çalışan işçiler o günlerde tüm Sovyet işçilerine örnek gösteriliyordu. 1992’den itibaren Ukrayna’da binlerce işyeri özelleştirildi. Kamuya ait kurumlar değerinin altında ...

Read More »