Home » MANŞET (page 4)

MANŞET

 • e-bülten çıktı

  İşçi Meclisi’nin yeni e-bülteni “Ergenegon operasyonu neyi anlatıyor?” başlığıyla çıktı. Bültene Okuma Odası bölümünden ulaşabilirsiniz. Ergenegon operasyonu neyi anlatıyor? E...

 • Şili’de yerli halkları sömürge ve devlet anıt ve sembollerini yıktı!

  Şili’de onyıllardır topraklarındaki ilhak ve gaspların kaldırılması, ohal benzeri düzenlemelerin ve asimilasyon uygulamalarının kaldırılması, anayasal sosyal-siyasal tan...

 • ODTÜ yürüyor gelenek sürüyor

  ODTÜ’de her yıl geleneksel olarak yapılan ‘Devrim yürüyüşü’ bu yıl da binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. ODTÜ’de 1968 yılında Devrimciler tar...

 • Fransa Demiryolu işçilerinden bu sabah süpriz grev

  Genelde Fransa’da grev kararı günler öncesinden hatta haftalar öncesinden alınır ve herkes buna göre önlemini alırdı. Ve grevci işçiler,  tren yolcularından devlet yöneti...

 • Avcılar, Sefaköy ve Merdivenköy’de Sticker çalışmaları

  Başarısız darbe girişimi sonrası burjuva rejimin kendi iç çelişkileri ile açığa çıkan pislikleri şimdi OHAL ile burjuva demokrasisine kanalize edilerek yeniden yapılandırılıyo...

 • Fransa’da 11. genel grevden gözlemler

  Fransa’da 6 Nisan da 11.incisi gerçekleştirilen genel grev ve sokak gösterileri oldukça kitlesel ve militan geçti. Hem sayı olarak hem de militanlık olarak umut vericiyd...

 • “Sömürülecek elaman aranıyor”

  Kendini “sömürgeci reklam ajansı” olarak tanımlayan İlay Reklam Ajansı adlı şirketin “sömürülecek stajyer aranıyor” ilanı yoğun tepki çekti. Geçtiğimiz yıl Vestel’in, çalıştır...

 • İşçi Kadınlar Yeni Bir Yaşamı Yaratmalı

  Sistem, sermaye birikimine doğrudan dahil edemediği ev işçilerini, işçi-öğrencileri, çocukları, emeklileri ve  kent yoksullarını, kayıp ve yük olarak görüyor. Tıpkı sermayenin...

Deprem Gözlem Raporu

Umut-Sen heyetinden Başaran Aksu, Mürsel Ünder ve Umut Kocagöz’ün arkadaşlarımızın bölge ziyaretlerinden hazırladıkları raporu okuyucularımızla paylaşıyoruz. (umutsen.org, 17 Şubat 2023 http://umutsen.org/index.php/deprem-gozlem-raporu/) Giriş 6 Şubat 2023 tarihinde saat 04:17’de Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğünde, saat 13:24’te Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde iki büyük deprem gerçekleşti. Bu depremler sonrasında farklı büyüklüklerde birçok sarsıntının gerçekleştiği artçı depremler yaşanmış, ekiplerimiz depremden etkilenen yerlerin bir kısmına dayanışma ...

Read More »

Kan parası, deprem borsası…

Günümüz kapitalizmi, işçi sınıfının tarihsel mücadele kazanımı olan toplumsal-kolektif hak ve güvenceleri tümüyle ortadan kaldırdı. Yerine yoksullar için “sadaka”, öldürülen işçiler için de “kan parası”nı geçirdi. Soma madenci katliamına karşı büyük toplumsal tepkiler üzerine kapitalist devlet bir yasal düzenleme (bunu bile bir “torba yasa” içine gömerek) yapmak durumda kaldı. Soma katliamından sonra yalnızca maden işçilerinin değil tüm işçi sınıfının mücadele ...

Read More »

Deprem: “Felaket kapitalizmi” üzerine

1- Kapitalizm toplumsal yıkımlara davetiye çıkartır/yol açar. 2- Kapitalizm toplumsal yıkımları da sömürüsünü ve karını artırmak ve güç ve iktidarını pekiştirmek için kullanmaya çalışır. Birbirine içsel olarak bağlı bu iki tez, kapitalizmin tarihi boyunca sayısız toplumsal yıkım olgusuyla sınanmış ve doğrulanmıştır. Örneğin; Kapitalizm büyüyen işsizliğe yol açar. İşsizliği işçi sınıfının sömürüye karşı direncini zayıflatmak, ücretleri düşürmek ve ücretli köleliği pekiştirmek ...

Read More »

Anadolu Katliamı

HAKKI ÖZDAL (mavidefter.net, 13 Şubat 2023) Türkiye’nin 6 Şubat 2023 günü itibarıyla karşı karşıya kaldığı korkunç tablo bir ‘afet’ ya da ‘felaket’ değildir. İktisadi ve politik katmanları bulunan, koşullarının oluşumu zamana yayılmış, durdurulması için yapılan çağrılara kulak asılmamış bir katliamdır. Art arda iki çok şiddetli deprem yaşanması ve bunların ‘tarihi’ büyüklükte olması bu gerçeği değiştirmiyor. Yıkımın yaşandığı 10 kentteki yurttaşlar, ...

Read More »

Deprem: İşçi sınıfı yalnızca acı çeken değil mücadele eden sınıftır

1- Büyük toplumsal afetlere kapitalist sınıf ve devletinin aşırı plansız, aşırı geç, aşırı yetersiz ve daha ziyade vitrinlik müdahalesi, sermaye iktidarı açısından derin sorunları ortaya çıkartır. En başta kapitalist sistem ve merkezi devlet iktidarının meşruiyet sorunu gelir: Tüm toplumsal üretim araçlarını, tüm toplumsal yaşam olanaklarını, tüm ekonomik, toplumsal, siyasal güç ve iktidarı elinde tutanların, büyük toplumsal yıkım sonrasında günler boyunca ...

Read More »

Deprem: Ve ölünce beş on bin ölüyorduk güneşe karşı…

Oysa korkacak hiçbir şey yoktu her şey naylondandı o kadar Ve ölünce beş on bin ölüyorduk güneşe karşı Turgut Uyar Enkaz altında kalanların tamamına yakınını bulup çıkarmak, yaralıların, aç açık kalanların, tüm depremzedelerin yaşamda kalmasını ve tüm temel ihtiyaçlarını karşılamak için her şey vardı ve var. En azından potansiyel olarak. Yıkılan tüm binaların metrik koordinatlarını köylere kadar tespit edebilecek yüksek ...

Read More »

Deprem ve emeğin özsavunması

Marmara depreminden bu yana, çeyrek yüzyılda bilim-teknolojideki muazzam gelişmelere karşın deprem karşısındaki çaresizlik azalmak bir yana daha da arttı. Deprem araştırmalarına daha büyük fon ve altyapı ayırmak yerine, deprem vergisiyle toplanan fonlar bile yağmalandı. Bina ve altyapı yapımları üzerinde hiçbir denetim yok. İnşaatlar sadece kara ve ranta ayarlı. Zemini daha sağlam bölgelerde rantlar yükseliyor. İşçiler ve kent yoksulları daha şiddetli ...

Read More »

Kurak Günler filmi: Metaforsuz bir eleştirel analiz

Emin Alper’in Kurak Günler filmi, Türkiye’deki mevcut iktidar çarkına muhalif kesimler ve sol’da oldukça coşkuyla karşılandı, sahiplenildi ve sayısız övgü yazısına mazhar oldu. Bunda, Türkiye’de az çok eleştirel denilebilecek son dönem sinemasının Nuri Bilge Ceylan, Zeki Demirkubuz gibi yönetmenlerde cisimleşen oldukça sinik tarzına karşın, Kurak Günler’in sözünü görece daha dolaysız ve çok boyutlu söylemeye çalışan bir film olmasının etkisi açık. ...

Read More »

E-kitap: Çin’de sınıf savaşımları ve Covid isyan – Yeni Çıktı!

Önsöz Bundan tam 3 yıl önce, 2019 yılının Kasım ayında yayınlanan bir yazım “Küresel İsyanlar: Sıra ABD ve Çin’e Gelecek mi?” başlığını taşıyordu.(1) Bu yazıda kapitalizmin derinleşen küresel kriz eğilimi ve Sudan, Şili, Haiti, İspanya-Katolanya, Fransa Sarı Yelekliler gibi yeni isyan ve direniş dalgalarına değinerek, ABD ve Çin’in de belli dinamiklerini kısaca inceleyerek, ABD ve Çin’de de yakın dönemde benzer ...

Read More »

KKM, GES, BDDK… elde var daha fazla yoksulluk ve sömürü

Anlaşılacağı gibi ortada “yeni” bir ekonomi modeli filan yok. Kriz koşullarında sermaye birikiminin ve borç çevriminin yarattığı sıkıntıyı telafi etmek için işçi sınıfı ve kent ve kır yoksulları üzerindeki sömürü baskısını artırmaktan başka bir şey değil yapılanlar. İşçi sınıfı üzerindeki mutlak ve göreli artı-değer sömürüsünün marj alanlarının oldukça daralması (her yerden yükselen “geçinemiyoruz” çığlıkları) enflasyon gibi dolaylı sömürü yöntemlerini öne ...

Read More »