Home » MANŞET (page 2)

MANŞET

 • Kartal’da Newroz mitingi

  Newroz mitingi İstanbul’da Kartal Meydanında saat 11:00’da gerçekleşti. Miting Kartal meydanı ve sokaklarını sarmış polis, toma ve akrep ablukası tacizi ve saldırı...

 • İşçi Meclisi’nin 22. sayısı çıktı.

  İşçi Meclisi’nin 22. sayısı çıktı. Yeni sayımıza buradan ulaşabilirsiniz. Düş değil bu hayal değil: SÜRESİZ GENEL GREVE! Yalnız ve soğuk kış ayları sona ererken bizler d...

 • Göktepe’de Covid-19’a Rağmen İş’e Devam!

  Karaman İli Sarıveliler ilçesi Göktepe kasabası’nda faaliyet gösteren Boyalılar Tekstil fabrikası’nda çalışan bir işçi Covid-19 şüphesi ile dün hastaneye kaldırıld...

 • İşçi Meclisi’nin çağrısı: Her yer GreiV, her yer direniş!

  Greif işçilerinin 60 gündür sürdürdüğü fiili kitle grevi ve fabrika işgali, Türkiye’de son dönemlerin en önemli işçi eylemidir. Greif işçileri, Türkiye işçi sınıfının mü...

 • İşçi Meclisi 37.sayı çıktı

  İşçi Meclisi 37.Sayı çıktı. “Savaşa karşı sınıf savaşı!” manşeti ile çıkan yeni sayının manşet yazısı ve bazı yazılardan kısa aktarımlar paylaşıyoruz. Kapitalist s...

 • TÜPRAŞ işçilerinin direnişi sürüyor

  Türkiye’nin en büyük sermaye grubu Koç Holding’e bağlı Türkiye’nin en büyük tekelci kapitalist işletmesi TÜPRAŞ’ta, Koç’un TİS dayatmalarına karş...

 • Sürgün Edilen Ercan Akpınar’dan Mektup Var

  Sincan 1 No.lu F Tipi Hapishanesi’nden Tekirdağ 2 No.lu F Tipi Hapishanesi’ne 22 Temmuz’da sürgün edilen Komünist Devrim Örgütü tutsağı Ercan Akpınar’ı...

 • Kürdistan’da genel protesto ve iş bırakma!…

  Uludere katliamı sonrası, Kürdistan’da ilan edilen genel yas ve direniş, bir çok il ve ilçede kepenk kapatma, okul boykotu, belediye ve halk otobüsü şoförlerinin kontak ...

6 ŞUBAT DEPREMİ –ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARINDAKİ MADENCİLERİN TANIKLIKLARI: HALK GERÇEĞİ BİLİYOR

Söyleşi: Bekir Avcı, Anıl Olcan birartibir.org, 3 Mart 2023 İlk günden başlayalım. 6 Şubat’ta, ilki Maraş, ikincisi Antep merkezli iki deprem oldu. Haberini duyduğunuzda ne hissettiniz, deprem bölgesine gitmeye nasıl karar verdiniz? Alparslan Türkoğlu: 6 Şubat gecesi madendeydim. Sabah vardiya bitince madenden çıktım. Telefonumu açtığımda WhatsApp gruplarında arkadaşlarımın “Deprem olmuş, sabaha kadar uyuyamadım” gibi şeyler yazdığını gördüm. Başta tam anlayamadım. Sonra birkaç haber okudum, depremin ...

Read More »

Teknisist akıl kapitalizmin aklıdır

Marksizm, insanların maddi yaşamlarını üretir ve yeniden üretirken birbiriyle girdikleri toplumsal ilişkilerin bilimsel-eleştirel analizini temel alır. Kapitalist toplumdaki herhangi bir sürecin analizi, kapitalist üretim ilişkilerinden başlamak zorundadır. Yalnızca neyin ne kadar üretildiği değil, kimler tarafından (toplumsal emek) kimlerin çıkarı için (sermaye) nasıl (artı-değer sömürüsü ve mübadele değerine dayalı meta olarak) üretildiği, bu süreçte ortaya çıkan sınıflar arası sömürü, hakimiyet, çelişki ...

Read More »

Nekro-politika üzerine: Kapitalizm mi Yaşam mı?

Kapitalizm çürüdükçe kendini yıkım ve kırımlar üzerinden yeniden üretme çabası da büyüyor. Öyle ki, kapitalizmin kanlı kar yaratıcılığının hızına bunu betimlemeye çalışan yeni imge ve kavramların hızı dahi yetişemiyor. Naomi Klein’in “Şok doktrini/Felaket kapitalizmi” (1999) kavramlarının yarattığı yankı ve tartışmalar üzerinden çok geçmeden, bu kez kendimizi Achille Nbembe’nin ileri sürdüğü “Nekro siyaset” (2015/2019) ve onun daha da genişletilmiş hali olan ...

Read More »

Deprem sonrası yeniden inşa ve Anadolu’daki küresel fabrika

Burcu Arıkan ve M. Onur Koçer umutsen.org, 27 Şubat 2023 6 Şubat’ta gerçekleşen iki büyük deprem sonrasında gündeme defalarca gelen “Devlet nerede?” sorusuna en net cevaplardan birisi 24 Şubat 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Sermayenin devleti, depremle hayatları yerle bir olmuş halkı mülksüzleştirecek ve proleterleştirecek bir kararname[1] çıkardı. İnsanların elinde avcunda kalanı da en etkin şekilde yağmalamak için oldukça detaylı düşünülmüş ...

Read More »

İşçilerin ÖzSavunması ve ÖzYönetimi: Bir Giriş

İşçiler salt yaşayabilmek için bile kendi sorun ve ihtiyaçlarını sınıfsal olarak kendi ellerine almak zorunda kaldıkları zaman, ufukta bir sosyal devrim olanağı belirmeye başlar. Bu durum örneğin, ücret, istihdam, kredi, gıda, su, enerji, konut, altyapı, sağlık-emeklilik fonları, can güvenliği gibi yaşamsal sistemler, şiddetli sınıf savaşımının da sürdüğü ağır buhran koşullarında çöktüğü veya işlemez hale geldiği, biri düşen diğeri çıkan düzen ...

Read More »

Marx’ın Kapital’inden bir deprem analizi

Marx Kapital’de, kapitalist üretim tarzının temel hareket yasalarının bilimsel-eleştirel analiz ve açıklamasını yapar. Bu yüzden Kapital’de doğrudan yer almıyor olsa bile, kapitalizmin günümüzde yol açtığı pek çok toplumsal sorunun kök nedenlerine dair ipuçlarını da Kapital’de bulmak mümkündür. Konut sorunu ve hatta deprem yıkımı dahil. Kapital’de Konut Sorunu Marx işçi sınıfı açısından konut sorununu, öncelikle kırlardaki yıkıcı mülksüzleştirilme ve proleterleşme süreçleri ...

Read More »

Deprem Gözlem Raporu

Umut-Sen heyetinden Başaran Aksu, Mürsel Ünder ve Umut Kocagöz’ün arkadaşlarımızın bölge ziyaretlerinden hazırladıkları raporu okuyucularımızla paylaşıyoruz. (umutsen.org, 17 Şubat 2023 http://umutsen.org/index.php/deprem-gozlem-raporu/) Giriş 6 Şubat 2023 tarihinde saat 04:17’de Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğünde, saat 13:24’te Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde iki büyük deprem gerçekleşti. Bu depremler sonrasında farklı büyüklüklerde birçok sarsıntının gerçekleştiği artçı depremler yaşanmış, ekiplerimiz depremden etkilenen yerlerin bir kısmına dayanışma ...

Read More »

Kan parası, deprem borsası…

Günümüz kapitalizmi, işçi sınıfının tarihsel mücadele kazanımı olan toplumsal-kolektif hak ve güvenceleri tümüyle ortadan kaldırdı. Yerine yoksullar için “sadaka”, öldürülen işçiler için de “kan parası”nı geçirdi. Soma madenci katliamına karşı büyük toplumsal tepkiler üzerine kapitalist devlet bir yasal düzenleme (bunu bile bir “torba yasa” içine gömerek) yapmak durumda kaldı. Soma katliamından sonra yalnızca maden işçilerinin değil tüm işçi sınıfının mücadele ...

Read More »

Deprem: “Felaket kapitalizmi” üzerine

1- Kapitalizm toplumsal yıkımlara davetiye çıkartır/yol açar. 2- Kapitalizm toplumsal yıkımları da sömürüsünü ve karını artırmak ve güç ve iktidarını pekiştirmek için kullanmaya çalışır. Birbirine içsel olarak bağlı bu iki tez, kapitalizmin tarihi boyunca sayısız toplumsal yıkım olgusuyla sınanmış ve doğrulanmıştır. Örneğin; Kapitalizm büyüyen işsizliğe yol açar. İşsizliği işçi sınıfının sömürüye karşı direncini zayıflatmak, ücretleri düşürmek ve ücretli köleliği pekiştirmek ...

Read More »

Anadolu Katliamı

HAKKI ÖZDAL (mavidefter.net, 13 Şubat 2023) Türkiye’nin 6 Şubat 2023 günü itibarıyla karşı karşıya kaldığı korkunç tablo bir ‘afet’ ya da ‘felaket’ değildir. İktisadi ve politik katmanları bulunan, koşullarının oluşumu zamana yayılmış, durdurulması için yapılan çağrılara kulak asılmamış bir katliamdır. Art arda iki çok şiddetli deprem yaşanması ve bunların ‘tarihi’ büyüklükte olması bu gerçeği değiştirmiyor. Yıkımın yaşandığı 10 kentteki yurttaşlar, ...

Read More »