Home » GÜNÜN İÇİNDEN

GÜNÜN İÇİNDEN

Yeni devlet: Avcı ve istilacı

Volkan Yaraşır Devlet, çıplak bir sınıf egemenliğidir. Sınıfsal tahakkümün sürekliliğini sağlayan özel tipte bir örgüttür. Sınıfsal antagonizmanın sarih bir dışavurumudur. Sınıf mücadelesinin somut bir tarafıdır. Varlığı, sınıf mücadelesini koşullar. Kapitalist devlet, kapitalizmin en temel çelişkisi olan üretim araçlarının özel mülkiyetiyle, üretimin kolektif karakteri üzerinden ontolojisini kurar. Bu durum çok boyutlu bir sınıf tahakkümünü koşullar. Sınıf mücadelesinin gerçek ve yaşanan bir ...

Read More »

Nestle Su’da grev

Nestlé Su, Fransa Vittel ve Contrexville tesislerinde çalışan 721 işçiden 171’ini yılsonuna kadar işten çıkartacağını açıkladı. Nestle daha önce de 214 işçiyi çıkardığı tesislerdeki istihdamın 4’te bir daha azaltılmasını, Vittel, Hepar ve Vosges Su markalarının Almanya ve Avusturya’da pazarlamasının durdurulması ve Vittel’deki su sondaj rezervlerinde iklim krizi nedeniyle yüzde 60’lık azalma olmasıyla gerekçelendirmeye çalıştı. Nestle, pet şişe suyunda 8 uluslararası ...

Read More »

“Adalet yoksa üretim de yok!”: Amerika’daki büyük otomotiv işçileri grevi

labernotes.org, Keith Brower Brown, Luis Felis Leon, Jane Slaughter, 15 Eylül 2023 Çev: Devrimci Proletarya Grev sürüyor. Dün gece Otomotiv İşçileri Sendikası (UAW) Ford, General Motors ve Stellantis’teki (eski adıyla Chrysler) üç büyük montaj fabrikasında üretimi durdurdu. Sendika tarihte ilk kez üç otomotiv devine de aynı anda darbe vurdu. Yeni UAW liderleri, hangi fabrikaların grev yapacağına dair planları sıkı bir ...

Read More »

Alibaba, Trendyol, toplumsal sınıf ve sosyalizm

Trendyol’un sahibi, yüzde 87’lik ortaklık payıyla, Çin merkezli e-ticaret devi Alibaba Group. Alibaba, Çin’in en büyük, dünyanın (ABD merkezli Amazon’dan sonra) ikinci büyük e-ticaret platformu şirketi. Dünyanın en büyük şirketleri sıralamasında ilk 30’a, dünyanın piyasa değeri en büyük şirketleri arasında ilk 10’a giriyor. Alibaba tıpkı ABD merkezli büyük rakibi Amazon gibi, çok saldırgan bir büyüme ve yayılmacılık stratejisi izliyor. Bağımlı ...

Read More »

Bir paragraf ve 1844 el yazmaları 

1844 el yazmaları önsözünde de belirtiliği gibi  ekonomi politiğin devlet, sağ töre, sivil yaşam* ile ilişkilerini incelemektedir.Üçüncü El Yazması bölümü bir bütün olarak özel mülkiyet noktasından hukuk, iktisat, ilk dönem komünizm vb başlıkları bulunmaktadı. Yıllardan bu yana keyfi bir kullanıma sebep olan bir paragrafın konular bütünlüğü içinde incelenmesini yapmaya çalışacağım.   “İnsanla ve doğayla ilişkilerinizin her biri, gerçek bireysel hayatınızın belirli bir şekilde kendini göstermesi olmalı, istemimizin nesnesine uymalıdır. ...

Read More »

YAPAY ZEKA ve GENEL ZEKA

Emeğin toplumsal üretkenliğini artırabilen herşey üretici güçtür. Bilimin üretime uygulanmasıyla toplumsal emek üretkenliğini artıran, böylelikle toplumun mevcut ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli toplam emek-zamanı azaltan ve yeni toplumsal olanaklar, ilişki biçimleri, ihtiyaç ve yetileri ortaya çıkartan teknoloji de bir üretici güçtür. Bu tanımda öncelikle şunlara dikkat etmeliyiz: Üretici güçler üretim araçlarına ve teknolojiye indirgenemez. Canlı toplumsal emek, elbirliği ve işbölümü dahil ...

Read More »

Üretim ve mücadele yetilerinin toplumsallaşması, sınıf ve sol

Türkiye’de kapitalist üretim ilişkileri temel ve belirleyicidir; iktidar, bağımlı mali oligarşik sermaye diktatörlüğüdür. Mali sermayeden anlaşılması gereken yalnızca finans veya rant değil, sanayi-teknoloji, banka-borsa-finans, rant, hizmet, lojistik-ticaret sermayelerinin örgün tekelci oligarşik biçimleridir, ki bunlara devlet sermayesini, yani devletin bağlantılı tüm kurum ve organlarıyla birlikte sermayeleşmiş, kapitalist şirket devlet olmasını da eklemek gerekir. Din, ezen ulus milliyetçiliği, ataerkillik, faşizm kendinden menkul ...

Read More »

Fransa’da Nahel isyanının ardından…

28 haziran sabahı polis kontrolüne takılan bir sarı mercedes taksinin içinde üç genç vardı ve ehliyetsizlerdi. Fransa’da araba kullanabilme yaşı 18 ve Nahel daha önce yine araba kullanmış ve yakalanmış, ikinci kez yakalanmasının bedelinin daha ağır olacağı endişesiyle kontrol noktasından uzaklaşmak istemiş. Ve bedelini canıyla ödedi. Nahel’in öldürülmesini meşrulaştırmak için polis, ‘ arabayı üzerime sürdü kendimi savunmak için ateş etim’ ...

Read More »

Seçimler ve sonrası üzerine notlar

“Seçimlerin asıl sorusu onca yoksullaşma, eziyete karşın neden Erdoğan’ın 50+1 almaya devam ettiği değildir. Asıl soru her seçim hayal kırıklığından, işçi emekçi örgütlenmesi olmadan olmaz sonucunu çıkaranların neden bunu çok geçmeden unutup, aynı şeyi yapmaya devam ettikleridir.” 1- Pandemi ve sonrasında belirgin yoksullaşma süreçlerine karşın, asgari ücrette, yoksulluk yardımlarında, düşük faizli borçlanma ve istihdamda nisbi artışlar, yoksullaşmayı, özellikle mavi yakalı ...

Read More »

Marx geri döndü: Teknoloji üzerine bir epilog

Marx’ın doğum günü vesilesiyle,Howard Zihn’in “Marx Geri Döndü” oyununun sonuna Calwin Hu’nun yazdığı, günümüz teknolojilerine ilişkin Marx ile hayali bir diyaloğu içeren epilogun çevirisini yayınlıyoruz. [Marx Geri Döndü oyununun sonunda perde kapanırken sahnedeki ışık kararır. Tiyatroda alkış sesleri yükselir. Seyircilerden biri koridordaki bir koltuktan fırlar ve kulise doğru koşar.] Calvin: [Sahne ekipmanı üzerinde gezinir ve nefes nefese] Bekle, Herr Marx! ...

Read More »