Home » GÜNDEM

GÜNDEM

 • Newroza karkeran piroz be!

  Kürt halkının ulusal kimlik ve onurunun ayrılmaz bir parçası; Newroz. Bırakalım kitlesel Newroz kutlamalarını, adının, varlığının bile kabul edilmediği günlerden 1990′daki ilk...

 • Paris’te 19 Aralık anması

  “Cezaevleri sorunu çözülmeden IMF programları hayata geçirilemez” dönemin Başbakanı bu cümleyle özetlemişti 19 Aralık katliamını. 19 Aralık 2000 sabahı devrimci tu...

 • Ankara’da Kobané eylemi 8 ekim

  Bugün saat 18.00’da Kobane Direnişine destek için KESK’in çağrısıyla düzenlenen Kolej Meydanı’nda başlayacak olan mesaleli yürüyüşe yine polis saldırısı gerç...

 • Öcalan’ın mektubu?

  Öcalan’ın avukatları 18 Haziran’da İmralı’daki Öcalan’la görüştü. Ancak avukatlar bu sefer görüşme üzerine bir açıklama yapmadı. Bunun üzerine burjuva faşist devlet mekanizmal...

 • Boğaziçi Üniversitesi: Bu daha başlangıç!

  Erdoğan’ın AKP’li sermaye gurusu Melih Bulu’yu Boğaziçi Üniversite’sine kayyum tarzı rektör ataması, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin ve öğretim üy...

 • Birleşik Metal-İş işyeri temsilcileri 17’ye karşı 20 oyla grev! dedi

  Birleşik Metal-İş Sendikası tabanı, Türk Metal’in satışından sonra, grev kararına devam dedi. Türk Metal’in satışından sonra, Birleşik Metal İş genel başkanı Adnan...

 • İstanbul forum ve dayanışmaları 1 Mayıs’ta Taksim’e çağırıyor

  GEZİ’DEN 1 MAYIS’A HER YER TAKSİM HER YER DİRENİŞ Bizler Gezi direnişinin devamı olan forumlar olarak, forumlara katılan işçiler, emekçiler, üniversiteliler, liseliler, kadınl...

 • DİSK, KESK, TTB, TMMOB: ‘Sıkıyönetim yasası geri çekilsin’

  Meclis’te AKP’li milletvekillerinin saldırılarıyla görüşülmeye başlanan İç Güvenlik Paketi ile ilgili DİSK, KESK, TTB ve TMMOB paketin geri çekilmesi talebini TBMM önünde bir ...

Yeni devlet: Avcı ve istilacı

Volkan Yaraşır Devlet, çıplak bir sınıf egemenliğidir. Sınıfsal tahakkümün sürekliliğini sağlayan özel tipte bir örgüttür. Sınıfsal antagonizmanın sarih bir dışavurumudur. Sınıf mücadelesinin somut bir tarafıdır. Varlığı, sınıf mücadelesini koşullar. Kapitalist devlet, kapitalizmin en temel çelişkisi olan üretim araçlarının özel mülkiyetiyle, üretimin kolektif karakteri üzerinden ontolojisini kurar. Bu durum çok boyutlu bir sınıf tahakkümünü koşullar. Sınıf mücadelesinin gerçek ve yaşanan bir ...

Read More »

“Adalet yoksa üretim de yok!”: Amerika’daki büyük otomotiv işçileri grevi

labernotes.org, Keith Brower Brown, Luis Felis Leon, Jane Slaughter, 15 Eylül 2023 Çev: Devrimci Proletarya Grev sürüyor. Dün gece Otomotiv İşçileri Sendikası (UAW) Ford, General Motors ve Stellantis’teki (eski adıyla Chrysler) üç büyük montaj fabrikasında üretimi durdurdu. Sendika tarihte ilk kez üç otomotiv devine de aynı anda darbe vurdu. Yeni UAW liderleri, hangi fabrikaların grev yapacağına dair planları sıkı bir ...

Read More »

Alibaba, Trendyol, toplumsal sınıf ve sosyalizm

Trendyol’un sahibi, yüzde 87’lik ortaklık payıyla, Çin merkezli e-ticaret devi Alibaba Group. Alibaba, Çin’in en büyük, dünyanın (ABD merkezli Amazon’dan sonra) ikinci büyük e-ticaret platformu şirketi. Dünyanın en büyük şirketleri sıralamasında ilk 30’a, dünyanın piyasa değeri en büyük şirketleri arasında ilk 10’a giriyor. Alibaba tıpkı ABD merkezli büyük rakibi Amazon gibi, çok saldırgan bir büyüme ve yayılmacılık stratejisi izliyor. Bağımlı ...

Read More »

YAPAY ZEKA ve GENEL ZEKA

Emeğin toplumsal üretkenliğini artırabilen herşey üretici güçtür. Bilimin üretime uygulanmasıyla toplumsal emek üretkenliğini artıran, böylelikle toplumun mevcut ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli toplam emek-zamanı azaltan ve yeni toplumsal olanaklar, ilişki biçimleri, ihtiyaç ve yetileri ortaya çıkartan teknoloji de bir üretici güçtür. Bu tanımda öncelikle şunlara dikkat etmeliyiz: Üretici güçler üretim araçlarına ve teknolojiye indirgenemez. Canlı toplumsal emek, elbirliği ve işbölümü dahil ...

Read More »

Üretim ve mücadele yetilerinin toplumsallaşması, sınıf ve sol

Türkiye’de kapitalist üretim ilişkileri temel ve belirleyicidir; iktidar, bağımlı mali oligarşik sermaye diktatörlüğüdür. Mali sermayeden anlaşılması gereken yalnızca finans veya rant değil, sanayi-teknoloji, banka-borsa-finans, rant, hizmet, lojistik-ticaret sermayelerinin örgün tekelci oligarşik biçimleridir, ki bunlara devlet sermayesini, yani devletin bağlantılı tüm kurum ve organlarıyla birlikte sermayeleşmiş, kapitalist şirket devlet olmasını da eklemek gerekir. Din, ezen ulus milliyetçiliği, ataerkillik, faşizm kendinden menkul ...

Read More »

Fransa’da Nahel isyanının ardından…

28 haziran sabahı polis kontrolüne takılan bir sarı mercedes taksinin içinde üç genç vardı ve ehliyetsizlerdi. Fransa’da araba kullanabilme yaşı 18 ve Nahel daha önce yine araba kullanmış ve yakalanmış, ikinci kez yakalanmasının bedelinin daha ağır olacağı endişesiyle kontrol noktasından uzaklaşmak istemiş. Ve bedelini canıyla ödedi. Nahel’in öldürülmesini meşrulaştırmak için polis, ‘ arabayı üzerime sürdü kendimi savunmak için ateş etim’ ...

Read More »

Seçimler ve sonrası üzerine notlar

“Seçimlerin asıl sorusu onca yoksullaşma, eziyete karşın neden Erdoğan’ın 50+1 almaya devam ettiği değildir. Asıl soru her seçim hayal kırıklığından, işçi emekçi örgütlenmesi olmadan olmaz sonucunu çıkaranların neden bunu çok geçmeden unutup, aynı şeyi yapmaya devam ettikleridir.” 1- Pandemi ve sonrasında belirgin yoksullaşma süreçlerine karşın, asgari ücrette, yoksulluk yardımlarında, düşük faizli borçlanma ve istihdamda nisbi artışlar, yoksullaşmayı, özellikle mavi yakalı ...

Read More »

TİP umut olabilir mi: Bir eleştirel analiz

TİP, kamucu reformizm ile yeni sol (radikal demokrasi ve liberal halkçılık) arasında bir yerlerde duruyor, bu ikisinin büsbütün eklektik bir sentezini yapmaya çalışıyor. TİP’in kendi yayın organlarında ve etkinliklerinde bolca devrimcilik, sosyalizm, öncü parti gibi kavramları kullanması bu gerçeği değiştirmiyor, yalnızca örtüyor. Bir kişi hakkında olduğu gibi bir siyaset hakkında karar verirken, kendisi hakkında ne söylediğine değil ne yaptığına bakmak ...

Read More »

Hatay izlenimleri

Nisan ayı başı. Depremin üzerinden neredeyse 2 ay geçmek üzere. Bir türlü rahat bir zamana denk getirip deprem bölgesine gidemediğim için rahatsızlık duyuyordum. Umut sen den hukukçu arkadaşlarla whatsap grubundan ve diğer bazı gruplardan ve de facebook, twitter gibi hesaplardan sürekli olan biteni öğrenmek mümkün tabii. Ama bizzat görmüş olmanın yaratacağı imgelemin farklı olacağı kesin. Bölgede çalışma yürüten hukukçu arkadaşlarla ...

Read More »

Fransa’da sınıf savaşlarının yeni ve daha yüksek çevrimi: 2023 Baharı

Yazı: Fuat Yücel Filizler ve Muzaffer Genç Fransa feodalizmi yıkıp sonuna kadar süpüren burjuva devriminin bir halk itilimiyle gerçekleştirildiği ve o günden bu yana sınıf çelişki ve savaşımların her zaman dünya çapında en keskin yaşandığı bir ülke oldu. Engels, Marx’ın Fransa’da 1848 devrim ve karşıdevrimlerini analiz ettiği 18 Brumaire’ine yazdığı önsözde bunu şöyle açıklar: “Fransa, her seferinde, herhangi başka bir ...

Read More »