Home » GÜNDEM » Birleşik Metal-İş işyeri temsilcileri 17’ye karşı 20 oyla grev! dedi

Birleşik Metal-İş işyeri temsilcileri 17’ye karşı 20 oyla grev! dedi

Birleşik Metal-İş Sendikası tabanı, Türk Metal’in satışından sonra, grev kararına devam dedi.

Türk Metal’in satışından sonra, Birleşik Metal İş genel başkanı Adnan Serdaroğlu bu satışı tatmin edici bulan ve onaylayan açıklamalar yapmıştı.

Birleşik Metal bürokrasisinin TİS temsilciler kuruluna, Türk Metal’in satışını onaylatma çabalarına karşın, fabrika temsilcileri küçük bir oy farkıyla 5 Şubat’ta greve çıkma yönünde oy kullandı.

Birleşik Metal’in MESS grup sözleşmesi kapsamındaki 40 fabrikanın temsilcileri arasında yapılan oylamada, 17 fabrika temsilcisi TM anlaşmasına imza atılması yönünde oy kullanırken, 20 fabrikadan temsilciler, TM satışına ve BMİS’in satış eğilimine hayır, greve çıkalım, dedi. Grev diyen fabrika taban temsilcileri, ağırlıklı olarak Gebze olmak üzere, Birleşik Metal’in bulunduğu fabrikalar arasındaki en büyük ve mücadele deneyim ve geleneğine sahip olanlar.

MESS, TM’den sonra Birleşik Metal şeflerinin de masada uzlaşma eğilimine karşın taban baskısı karşısında son anda imza atmaktan kaçınmasını suçladı! Birleşik Metal İş ise, MESS’i “uzlaşma çabalarına kulak tıkamasını” eleştirdi.

Birleşik Metal İş uzlaşmacı bürokrasisi, zaten bu açıklama ve tutumlarıyla, grev istemediğini, grev yasaklanırsa arkasında durmayacağını alenen göstererek, yalnızca MESS’e “birkaç kuruş daha at ki tabanımızdaki grev kararlılığını çözelim” mesajı vermiş oldu. Hiçbir güven vermedikleri gibi, yalnızca grevi kırmak için zaman kazanmaya çalışıyorlar.

İş yine tabandaki öncü metal işçilerine, mücadele deneyimine ve grev kararlılığına sahip metal fabrikası işçilerine düşüyor.

Herşeye karşın grev, yasaklandığı durumda da fiili grev imkansız değil. Ama metal işçisinin kendi bağımsız taban inisiyatifini geliştirerek, sendika bürokrasisini ve yasakları aşmaya, grevden geri duran ve sendika bürokrasisinin caydırıcılığına ayak uyduran işçi kesimlerini de ileriye çekecek bir kararlılık gösterebilmesi gerekiyor.

Tüm öncü, sınıf bilinçli işçiler, grev! diyen metal işçileriyle sınıf dayanışmasına!

Yaşasın grev! Kahrolsun grev kırıcılar!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*