Home » GÜNÜN İÇİNDEN » Ankara’da ”Beyaz Yakalı İşçiler” paneli gerçekleştirildi

Ankara’da ”Beyaz Yakalı İşçiler” paneli gerçekleştirildi

29 Kasım Cumartesi günü EMO’da ”Beyaz Yakalı İşçiler” girişimi ”Anlatılan Senin Hikayendir” çağrısıyla bir panel – forum etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılım oldukça yoğundu.

İki bölümden oluşan panelin ilk bölümünde panelist olarak Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir ve Prof. Dr. Metin Özuğurlu yer aldı.

Gamze Yücesan Özdemir’in ”Beyaz Yakalıların Sınıfsal Konumu ve Dönüşümü” başlığıyla yaptığı sunumda; son dönemde beyaz yakalılar üzerine yapılan tartışmalarda, orta sınıf mı prekarya mı sorunsalına net bir ifade ile beyaz yakalıların işçi sınıfının bir bileşeni olduğu ve aslında ortaya atılan sınıf dışı kavramların bilinç bulanıklaşmasına yol açtığı ve bu kavramların kullanılmamasının gerekliliğini belirtti. Yaşam tarzı, kimlikler, gelir düzeyi gibi yaklaşımlar üzerinden sınıf konumlarının ele alınamayacağı, yaşam alanını ihmal etmeden sınıfların üretim ilişkilerindeki konumlarla tanımlanması gerektiğini somut örneklerle ortaya koydu. Sınıfın geleneksel ve yeni katmanlarının her birinin özgül sorun ve dinamikleri olmakla birlikte, yalnızca dar ekonomik-sendikal yaklaşımla ele alınamayacak, işçi sınıfının “irade güvencesizliği” sorununa çözüm üretecek politik bir perspektif doğrultusunda sınıf bütünlüğünü oluşturması gerektiğini vurguladı.

Metin Özuğurlu ”Beyaz Yakalıların Örgütlenme Biçimleri” başlıklı sunumunda, geniş çaplı yeni proleterleşme süreçlerini değerlendirdi. Herşeyin metalaşmasıyla birlikte asıl işgücünün daha geniş çaplı metalaşmasının temel çelişki eksenini ortaya çıkardığını ve örgütlenme sorununun da bu zeminde ele alınması gerektiği vurguladı.

IMG_0780

Sunumların arkasından etkinliğe katılan farklı sektörlerden beyaz yakalı işçilerin soruları, yanıtlar ve deneyim aktarımları ile ilk bölüm tamamlandı.

IMG_0785

İkinci bölümde alanda örgütlenme çalışması yürüten Çağrı Merkezi Çalışan Derneği, Bilişim Çalışanları Dayanışma Ağı ve Beyaz Yakalı İşçiler Platformu kısa sunumlarla alan çalışmalarına dönük deneyimleri ve karşılaştıkları sorunları anlattılar. Daha sonra salondaki işçilerin katılımıyla, sorunlar, çözüm önerileri, deneyimler bir foruma dönüştürüldü ve birlikte tartışıldı. Forumda, beyaz yakalı işçilerin ayrıcalıklarının kalıp kalmadığı, performans, prim, denetim sistemleri, iş saatleri dışında da çalışma, borçlar sorunları paylaşıldı. Sendika, dernek, platform gibi örgütlenme biçimleri ve deneyimleri konuşuldu. Tartışmaların odaklandığı temel konulardan biri, çok sayıda yeni örgütlenme girişiminin ortak mücadele sorunları oldu. Platform tarzı örgütlenmelerin, beyaz yakalı işçilerin çalışma dışı zaman, bizzat işyerlerinde örgütlenme, daha hedefli ve planlı bir faaliyet yürütebilme, uzmanlaşmış deneyimli kadro yetiştirme gibi sorunları konuşuldu.

IMG_0794

IMG_0792

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*