Home » GÜNÜN İÇİNDEN » 200 bin kamu işçisinin TİS’leri de arabulucuya gidiyor!

200 bin kamu işçisinin TİS’leri de arabulucuya gidiyor!

200 bin kamu işçisini ilgilendiren TİS süreçleri de başladı. Türkiye Taşkömürü Kurumu ile Genel Maden İşçileri Sendikası arasındaki TİS görüşmelerinde 29 Mayıs’tan itibaren 60 günlük arabulucu dönemi başlayacak.

Türk-İş, yaklaşık 200 bin işçiyi kapsayan 20 sendikanın yer aldığı Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu oluşturdu. Kurul, tüm sendikalar için üst çerçeve olarak şunları belirledi:

1-İyileştirme:

Bin 800 lira altındaki aylık ücretler, bin 800 liraya yükseltilecek.

2-Ücret zammı:

-31 Aralık 2012 tarihinde işyerinde çalışan işçilerin ücretlerine 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yüzde 10 ücret zammı yapılır.

-Toplu iş sözleşmesinin birinci ve ikinci yıllarında işçilerin yıl boyunca ödeyecekleri gelir vergisi oranı yüzde 15’tir. Yüzde 15’i aşan vergiler işveren tarafından karşılanır.

-İşçilerin ücretlerine 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren 1 Ocak 2013-30 Haziran 2013 dönemi enflasyon oranına 2 puan ilavesi ile bulunacak oranda zam yapılır.

-İşçilerin ücretlerine 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren 1 Temmuz 2013-31 Aralık 2013 dönemi enflasyon oranına 2 puan ilavesi ile bulunacak oranda zam yapılır.

-İşçilerin ücretlerine 1 Temmuz 2014 tarihinden itibaren 1 Ocak-30 Haziran 2014 dönemi enflasyon oranına 2 puan ilavesi ile bulunacak oranda zam yapılır.

3-Sosyal Yardımlar:

-Sosyal yardım ayda 250 liraya, yemek parası günde 8 liraya ve giyim yardımı yılda 125 liraya yükseltilecek. Bu sosyal yardımlar, 2, 3 ve 4. altı ay ücret zamları oranında aynı tarihte artırılır.

-Yukarıda yer almayan veya belirlenen miktarlardan yüksek olan sosyal yardımlara ücret zamları oranında zam yapılır.

-Doğum, evlenme, ölüm yardımları maddelerinde varsa “bakmakla mükellef oldukları” ibaresi çıkarılır.

4- İşyerine veya işletmeye özgü sorunlar:

İşyeri veya işletmeye özgü sorunlar toplu iş sözleşmesinin tarafları arasında görüşülerek sonuca bağlanır.

5- Alt işveren (taşeron) işçilerinin başından itibaren asıl işverenin işçisi olduklarına ilişkin yargı kararları derhal uygulanır.

Türk-İş‘in üst çerçeve taslağı olarak yüzde 10’luk teklif şimdiden işçilerin tepkisini çekmiş durumda. Türk-İş’in minimum taban ücret iyileştirmesi, taşeron işçilerin aynı haklardan yararlanması gibi taleplerin arkasında ne kadar duracağını öngörmek ise zor değil. Taşeronluğun kaldırılması, taşeron işçilerin kamu işçileriyle aynı haklardan yararlanması yerine, yalnızca mahkame kararlarının uygulanmasını talep etmesi de dikkat çekiyor.

Bununla birlikte birbiri ardından grev kararlarının alındığı şu süreçte, kamu tislerinin geleceğini belirleyecek olan metal ve havayolu sektöründeki mücadeleler olacaktır. Kamu işçileri hem kendi TİS mücadelelerinin önünü açmak hem de grev iradesinin güçlendirmek için TİS‘e metal ve havayolu işçileriyle eylemli dayanışma ile başlamalıdır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*